Jin i Jang značenje – Ništa nije crno belo

yingyang

Simbol Jina i Janga viđamo na sve strane. Počev od logoa, preko korica kniga, na društvenim mrežama, časopisima, na medaljonima, predmetima itd.

Ovaj simbol dualiteta potiče iz drevne Kine i osnovni je koncept kineske filozofije. Na ovom principu počivaju i kineska astrologija, tradicionalna kineska medicina, feng šui kao i borilačka veština Tai Či Čuan. Predstavlja dva polariteta, dve suprotnosti, dve jake energije koje se dopunjuju, tj. jedna ne može bez druge, kao npr. senka bez svetlosti. Kako je i najmanji detalj koji nas okružuje u konstantnom kretanju, tako i svaki od ova dva elementa (odnosno principa) sadrži element svog suparnika. Ova dva simbola su neodvojiva i, što je još važnije – ne mogu postojati jedan bez drugog. Svaka pojava i svako biće traži ravnotežu i odgovarajuću meru janga odnosno jina, njihovo međusobno delovanje nije konstantno i imaju procese unutrašnjeg razvoja. U Jinu se stvara Jang, i obrnuto, a njihova veza je uzajamna u težnji ka harmoniji. Ljudski bioritam je podešen za smenjivanje dnevne aktivnosti i noćnog odmora, posle svetla dolazi tama, posle koje opet dolazi svetlo itd.

JIN predstavlja:

zemlju, Mesec, noć, majku, ženu, dole, negativno, levo, hladno, planinu, mirovanje, zatvoreno, horizontalno, četvorougaono, unutrašnje, meko, crno…

JANG predstavlja:

nebo, Sunce, svetlost, oca, muško, gore, pozitivno, desno, toplo, niziju, pokret, otvoreno, vertikalno, okruglo, spoljašnje, tvrdo, belo…

Simbol Jina i Janga možemo pronaći u različitim oblicima, mada je najčešće predstavljen u obliku kruga koji kriva linija deli na dva jednaka dela – crni i beli.

Feng Šui teži da uspostavi ravnotežu jina i janga i određuje polaritet predmeta u odnosu na okruženje.

Tradicionalna kineska medicina – „Istočna medicina tretira ljudsko zdravlje kao sposobnost organizma da održava ravnotežu i integritet. Čovek je deo mikrokosmosa koga okružuje Vasiona u kojoj deluju iste sile na kojima se zasniva mikrokosmos. Čovek je deo celine. Kako organi tela međusobno bivaju u interakciji, tako čovek biva u interakciji sa prirodom. Zapadna medicina ne uzima u obzir duhovni svet čoveka, za istočnu medicinu duh je u ravnoteži sa telom, bolesno telo se poistovećuje sa bolesnim duhom“. (citat preuzet sa Wikipedie)

Tai Či Čuan -tradicionalna kineska borilačka veština koja za simbol ima Jin i Jang, takođe je zasnovana na principu kineske tradicionalne filozofije i medicine. Radi se o sistemu vežbi, grupi pokreta nazvanoj forma, koji obuhvataju tehnike disanja i koncentracije i koji treba da omoguće da se ovlada čijem (duhovna energija, vazduh, udah, životna sila kao deo svega što postoji).

Kineska astrologija definiše jednu osobu ne samo po znaku kojih ima 12, već i po elementima znakova kojih ima 5 (drvo, vatra, voda, metal, zemlja) i svaki od elemenata se sastoji iz dva polariteta: Jin i Jang.

Mitološka bića Zmaj, metaforički predstavlja Jang ili muški princip, i  Feniks,  Jin ili ženski princip, simboli su srećnog braka i dece i često su motivi na raznim predmetima illi ih možemo videti na raznim drugim mestima.

Kineska filozofija je kao što možemo zaključiti dosta kompleksna, o čemu nam svedoči i njen razvoj u poslednih 5000 g. unazad, i sve više ima uticaja na zapadne kulture. Opširnije ćemo o nekim temama pisati u nekim od naših narednih tekstova.