Generacijski brojevi 1-9

Generacijski borj dobija se sabiranjem cifara iz godine rođenja i svođenjem na jedan broj.
Primer: 28.03.2019, 2+1+0+9=12, svodjenje na jednu cifru  1+2=3, dobija se generacijski broj 3.

Generacijski broj pokazuje model ponašanja cele generacije. Na koje načine prihvataju globalne probleme i načine na koje se prilagođavaju kolektivnoj svesti. Pojedinac bi trebalo da se prilagodi težnjama i putevima svoje generacije.

GENERACIJSKI BROJ 1

Generacijski to su vođe, lideri. Osobe jake energije, motivisani, sposobni za velike poduhvate i zadatke.Generacija koja želi da preuzme vodeću ulogu u svemu. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 2

Generacijski su pod velikim opterećenjem sredine u kojoj žive. Osobe čija energija je blokirana, poslušni su i prihvataju podrđene uloge. Generacija koja  ne može da promeni mnogo toga, već da prihvati sve okolnosti koje su nametnute. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 3

Generacija koju odlikuje optimizam, avanturistički duh i maksimalna prilagodljivost. Osobe su izražene intuicije, jakih emocija i sa popriličnim odsustvom racija. Generacija koja je okrenuta ličnim zadovoljstvima, bez samodiscipline, sklona raznim avanturama, nije okrenuta materijalnom svetu. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 4

Generacija koja ima dosta prepreka i ograničenja na životnom putu. Osobe su jake discipline, spremne za najteže zadatke, i na mnoga odricanja. Generacija kojoj je zadatak da svojim zalaganjem promeni negativna nasleđa kroz ambiciozan i racionalan pristup. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 5

Generacija koja ima ogromnu potrebu za slobodom, nemirnog duha. Osobe su otvorene prema svima, komunikativni su i vesele prirode. Generacija kojoj je zadatak da upozna život kroz kontakte sa ljudima iz različitih delova sveta i lična iskustva. Okrenuti su budućnosti više od svih generacija. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 6

Generacija koja emituje pozitivnu energiju, plemenitost i odradi mnoga humana dela. Osobe su šarmantne, komunikativne i toplo se ophode prema svima. Generacija kojoj je zadatak da upozna život kroz porodične odnose, rad sa ljudima. Jedan od zadataka je da pokušaju da isprave mnoge nepravde. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 7

Generacija koja je poprilično duhovno nezrela, buntovna sa izraženom potrebom da donese neke promene. Osobe su senzibilne,nesigurne su i okrenute mistici. Generacija kojoj je zadatak da duhovno napreduje, da shvate da nisu uvek u pravu. Jedan od zadataka je da kroz svoja loša iskustva koja su posledica pogrešnog pristupa uče. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 8

Generacija koja  ima određenu zaštitu anđela čuvara i koja je zbog toga malo sporija.Osobe su mirne prirode, tromi i generalno nenametljivi. Generacija koja može da se pomalo izgubi u problemima jer se preterano oslanjaju na zaštitu. Jedan od zadataka je da se preterano ne opuste i puste da stvari pored njih prođu. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 9

Generacija koja ima ne baš lak životni put.Osobe su jake prirode,radni, vredni i pomalo tvrdoglavi. Generacija koja može biti pomalo zatvorena i teško prihvatati promene. Jedan od zadataka je da se  kroz njihovo žrtvovanje nešto ispravi od negativnog nasleđa. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.