Generacijski brojevi 1-9

Generacijski borj dobija se sabiranjem cifara iz godine rođenja i svođenjem na jedan broj.
Primer: 28.03.2019, 2+1+0+9=12, svodjenje na jednu cifru  1+2=3, dobija se generacijski broj 3.

Generacijski broj pokazuje model ponašanja cele generacije. Na koje načine prihvataju globalne probleme i načine na koje se prilagođavaju kolektivnoj svesti. Pojedinac bi trebalo da se prilagodi težnjama i putevima svoje generacije.

GENERACIJSKI BROJ 1

Generacijski to su vođe, lideri. Osobe jake energije, motivisani, sposobni za velike poduhvate i zadatke.Generacija koja želi da preuzme vodeću ulogu u svemu. Svaki pojedinac sa generacijskim brojem 1 imaće ponašanje koje će dosta zavisiti od ostalih brojeva koji čine numerološki kod.

GENERACIJSKI BROJ 2

Generacijski su pod velikim opterećenjem sredine u kojoj žive. Osobe čija energija je blokirana, poslušni su i prihvataju podređene uloge. Generacija koja  ne može da promeni mnogo toga, već da prihvati sve okolnosti koje su im nametnute.

GENERACIJSKI BROJ 3

Generacija koju odlikuje optimizam, avanturistički duh i maksimalna prilagodljivost. Osobe su izražene intuicije, jakih emocija i sa popriličnim odsustvom racija. Generacija koja je okrenuta ličnim zadovoljstvima, bez samodiscipline, sklona raznim avanturama, nije okrenuta materijalnom svetu.

GENERACIJSKI BROJ 4

Generacija koja ima dosta prepreka i ograničenja na životnom putu. Osobe su jake discipline, spremne za najteže zadatke, i na mnoga odricanja. Generacija kojoj je zadatak da svojim zalaganjem promeni negativna nasleđa kroz ambiciozan i racionalan pristup.

GENERACIJSKI BROJ 5

Generacija koja ima ogromnu potrebu za slobodom, nemirnog duha. Osobe su otvorene prema svima, komunikativni su i vesele prirode. Generacija kojoj je zadatak da upozna život kroz kontakte sa ljudima iz različitih delova sveta i lična iskustva. Okrenuti su budućnosti više od svih generacija.

GENERACIJSKI BROJ 6

Generacija koja emituje pozitivnu energiju, plemenitost i odradi mnoga humana dela. Osobe su šarmantne, komunikativne i toplo se ophode prema svima. Generacija kojoj je zadatak da upozna život kroz porodične odnose, rad sa ljudima. Jedan od zadataka je da pokušaju da isprave mnoge nepravde.

GENERACIJSKI BROJ 7

Generacija koja je poprilično duhovno nezrela, buntovna sa izraženom potrebom da donese neke promene. Osobe su senzibilne,nesigurne su i okrenute mistici. Generacija kojoj je zadatak da duhovno napreduje, da shvate da nisu uvek u pravu. Jedan od zadataka je da kroz svoja loša iskustva koja su posledica pogrešnog pristupa uče.

GENERACIJSKI BROJ 8

Generacija koja  ima određenu zaštitu anđela čuvara i koja je zbog toga malo sporija.Osobe su mirne prirode, tromi i generalno nenametljivi. Generacija koja može da se pomalo izgubi u problemima jer se preterano oslanjaju na zaštitu. Jedan od zadataka je da se preterano ne opuste i puste da stvari pored njih prođu.

GENERACIJSKI BROJ 9

Generacija koja ima ne baš lak životni put.Osobe su jake prirode,radni, vredni i pomalo tvrdoglavi. Generacija koja može biti pomalo zatvorena i teško prihvatati promene. Jedan od zadataka je da se  kroz njihovo žrtvovanje nešto ispravi od negativnog nasleđa.