Poslednji retrogradni Merkur u 2023. godini od 13.12.2023. do 01.01.2024. godine

retrogradni merkur decembar

Još jednom i to poslednji put u ovoj godini suočićemo se sa retrogradnim Merkurom, koji ovaj put prolazi kroz znakove Jarca i Strelca, obećavajući izazove u globalnoj i ličnoj komunikaciji. Retrogradni Merkur, koji je poznat po svojim potencijalno zbunjujućim uticajima na komunikaciju, tehnologiju i putovanja, sada postavlja fokus na poslovne i obrazovne sfere. Ovaj tranzit će se odigrati kroz sazvežđe Jarca u periodu od 13.12.- 24.12.2023. a zatim do 01.01.2024. kroz znak Strelca.

Na globalnom nivou u Jarčevom društvu ovaj retrogradni Merkur donosi izazove u komunikaciji među poslovnim partnerima, političarima. Pregovori i potpisivanje ugovora zahtevaće dodatnu pažnju, kako bi se izbegli nesporazumi koji mogu imati dugoročne posledice.

Finansijski sektor takođe nije izuzet. Investitori i finansijski stručnjaci moraju biti oprezni u donošenju odluka, izbegavajući potencijalne greške u komunikaciji koje bi mogle rezultirati finansijskim gubicima.

Šta nam donosi Strelčevska potraga za istinom na globalnom nivou? Sa retrogradnim Merkurom u Strelcu, izazovi se pojačavaju u obrazovanju i medijima. Nesporazumi u obrazovnom sistemu i u medijskim izveštajima mogu dovesti do konfuzije i pogrešnih interpretacija informacija.

U međunarodnim odnosima, pažnja je ključna. Pregovori na globalnom nivou zahtevaće dodatnu jasnoću kako bi se izbegli sukobi i nesporazumi koji bi mogli imati dalekosežne posledice.

Na ličnom planu, retrogradni Merkur u Jarcu podstiče na introspekciju karijere pre svega jer je Saturn vladalac  znaka Jarca i desetog polja horoskopa, polja karijere. Ovo je vreme kada pojedinci trebaju pažljivo razmotriti svoje ciljeve u karijeri, postavljati dugoročne planove i jasno komunicirati s autoritetima. Mogući su sukobi sa autoritetima, zastoji,  jer će se od njih zahtevati disciplina i istrajavanje. Retrogradni Merkur u Jarcu može izazvati i probleme sa mehaničkim kvarovima, može u naše živote doneti povratak osoba iz prošlosti.

Sa druge strane, retrogradni Merkur u Strelcu podstiče na istraživanje, učenje i putovanja. Osobe su podstaknute da istraže nove perspektive, ali istovremeno budu pažljive u komunikaciji kako bi izbjegle nesporazume s drugima. Vreme je za samoproučavanje, putovanje uma ili fizička putovanja koja pružaju priliku za učenje. Važno je biti otvoren za nove perspektive, ali istovremeno jasno iskomunicirati i iskristalisati svoje ideje.

Da zaključimo, retrogradni Merkur uvek donosi izazove, ali istovremeno pruža priliku za introspekciju, jasnu komunikaciju i svakako ispravljanje grešaka.