Astrologija kroz istoriju

astrologija-kroz-istoriju

Astrologija potiče od grčkih reči i označava nauku o zvezdama. Smatra se da je nastala pre oko 4000 godina.

Kada pričamo koliko je stara astrologija, možemo reći da je stara koliko i čovekova spoznaja o Vremenu, od kada je čovek počeo da prati kretanje, Sunca i Meseca, od kada je uočio prva sazvežđa na nebu, dao im imena i orijentisao se na osnovu njih.

Kolevkom astrologije smatra se Vavilon, gde su između ostalih tekstova pronađeni i prvi astrološki zapisi na glinenim pločicama, ispisani klinastim pismom.Smatrana je najtipičnijim oblikom predskazanja budućnosti. Ljudi u Starom Vavilonu smatrali su da su mesečeve mene imale veliki uticaj na čoveka i njegov život. Planete su poistovećivali sa božanstvima iz Vavilonskog panteona.

Jupiter sa Mardukom, Veneru sa Istar, Saturn sa Ninib, Merkur sa Nebom, Mars sa Nergal, Sunce sa Samasom, Mesec sa Sinom.Iako je bila matematički neprecizna smatra se temeljom buduće astrologije, koju su Stari Grci i Rimljani potom bitno razvili.

Prva škola astrologije je osnovana 270 g. p.n.e na ostrvu Kos. Na vavilonsku ideju da se svakom satu dodeli uticaj neke planete, grci su povezali 7 planeta ( do tada poznatih ) sa određenim satima u toku dana Jupiter, Mars, Saturn, Sunce, Merkur, Veneru i Mesec ( Uran je otkriven tek 1781 g, Neptun 1846, a Pluton 1930g ). Hiparh sa Rodosa je 130-te g.p.n.e postavio temelj astrologije koji i danas znamo ( odredio je sled ravnodnevice ). Ptolomej je prvi uveo geocentrični sistem sveta u astronomiju, koji je ostao važeći u nauci ( astronomiji ) narednih 14 vekova, a u astrologiji se i dan danas koristi.Sastavio je sistem za izradu horoskopa u obliku kruga i prvi uveo upotrebu kuća u horoskopu. Tales, Pitagora, Hipokrat, i drugi čuveni Grci su se bavili astrologijom, koja je usko bila povezana sa medicinom, matematikom, alhemijom, mineralogijom.

Predviđanja grčkih astrologa bila su toliko precizna, da se kao već oformljen sistem vrlo brzo preselila u Indiju, a indijska je uticala na formiranje kineske…

I u Rimu je astrologija bila veoma cenjena. Smatra se da su se car Tiberije i Hadrijan bavili astrologijom, a da su mnogi ostali vladari konsultovali astrologe uvek kada je bilo u pitanju donošenje važnih odluka. Astrolozi su u to doba važili za ugledne građane , i samo su vladari i bogati mogli da priušte sebi njihove usluge.

Mračni srednji vek doneo je ” mrak ” i astrologiji, poljuljavši joj ugled kako u teoriji tako i u praksi, mešajući je sa alhemijom, i ne priznavajući njen legitimitet. Astrologijom su se bavili i naučnici poput Paracelzijusa i Keplera. U 16.- om veku Nikola Kopernik je uveo heliocentrični sistem sveta u nauku, i tako je astrologija odvojena od astrologije. I čuveni fizičar Isak Njutn se bavio astrologijom.

Do dana današnjeg se održala uprkos pritiscima kroz koje je prošla.
Dakle, postoji nešto što utiče na događaje, ljude, a posledica je kretanja nebeskih tela kroz kosmos i vreme, jer svi smo mi neraskidivi deo tog kosmosa, jedinstveni kakvi jesmo…