Rakova i Jarčeva OBRATNICA

rakova obratnica

Ne, nije reč o romanu velikog pisca  i velikog ljubitelja, poznavaoca i prijatelja astrologije Henri Milera „Rakova obratnica“, a nije reč ni oromanu „Jarčeva obratnica“ istog pisca,  ali svakako ćemo pokušati  da damo odgovor na pitanje odakle  ovaj naziv potiče i šta ustvari predstavlja, i gde je u svemu tome astrologija.

Radi se naime o geografskim pojmovima, kojima se definišu klimatski pojasevi na Zemlji.

Rakova obratnicapredstavlja najsevernije tačke na Zemlji na kojima se Sunce pojavljuje u zenitu. Ova paralela nalazi se na 23º26’22“ severne geografske dužine i naziva se još i severni povratnik.

Kažemo da je Sunce u zenitu, kada njegovi zraci padaju pod pravim uglom u odnosu na površinu Zemlje. To se događa jednom godišnje i to 21.juna, i to je dan početka leta, poznat još i kao letnji solsticij i tada je Sunce ustvari najbliže Zemlji. Obdanica je najduža, a noć najkraća. Ovo je rezultat nagiba Zemljine ose za 23,4º ka Suncu ( ekvator je nagnut u odnosu na ekliptiku-putanju po kojojse Zemlja kreće oko Sunca ), o čemu smo već pisali, a koji uzrokuje da različite oblasti na Zemlji dobijaju različite količine svetlosti  što nam kao rezulat daje četiri godišnja doba. Naziv Rakova obratnica, potiče još od Starih Grka. Datum 21.06. je u astrologiji poznat kao datum kada počinje sazvežđe Raka.  Isto se događa na južnoj Zemljinoj polulopti u zimskom solsticijumu, ukoliko posmatramo sa severne polulopte, i to  dana 22.12. na istoj udaljenosti od ekvatora,  na  23º26’22“ južne geografske dužine gde se ova paralela naziva Jarčeva obratnica ili južni povratnik. 22.12. astrološki počinje sazvežđe Jarca. Između ove dve paralele nalazi se tropski klimatski pojas, severno i južno od njih nalazi se umereni klimatski pojas, dok je u blizini polova ledeni.

Dijagram Zemljopisne Sirine

slika preuzeta sa sajta Wikipedia

Drugi deo imena obratnica, proizilazi iz činjenice da se prividno kretanje Sunca dešava upravo između ovih dveju obratnica – paralela. Kada Sunce „stigne“ do zenita u jednoj, „vraća“ se, „obrće “ smer prividnog kretanja ka drugoj obratnici.

Na dan 21.marta počinje prolećna ravnodnevica, i to je Astrološka nova godina, koja počinje sa astrološkim znakom Ovna.  Jesen počinje na dan 23.09. sa znakom Vage, i to je dan jesenje ravnodnevice. Ovo se odnosilo na severnu  Zemljinu hemisferu. Na južnoj, astrološka godina takođe počinje zankom Ovna, samo se razlikuju godišnja doba koju predstavljaju znaci,leto počinje 22.12. u znaku Jarca, a zima 21.06. u znaku  Raka, itd, tako da će se osobe rođene istog datuma na severnoj i južnoj poliuopti, razlikovati po kvalitetu znaka u kom su rođeni, a nikako neće biti suprotnih znakova, pošto su suprotna godišnja doba u pitanju i to je veoma bitno naglasiti. Godišnja doba određuju astrološke znake, i zato se astrologija kojom se mi bavimo zove drugačije još  Tropska ili Zapadna astrologija. Postoji i sideralna astrologija, a o njoj, kao i drugim vrstama astrologije biće priče u narednim tekstovima.