Kvadrat Saturna i Urana – vrlo moćan astrološki aspekt

kvadrat saturna urana

Kada se dva nebeska tela nađu pod uglom od devedeset stepeni u zodijačnom krugu, onda to predstavlja jedan od najmoćnijih i najradikalnijih astroloških aspekata.

Načini na koji se manifestuje tzv. kvadrat u mnogome zavise od znakova u kojima se nalaze planete koje ga čine, ali i od toga da li postoji još neki upliv kosmičke energije koji sve to može pojačati ili ublažiti. Bez obzira na sve ovaj aspekt uvek donosi sučeljavanje i prelamanje događaja i pojava, zaokrete na jednu ili drugu stranu i neminovne promene.

Drugačije rečeno – stanje stvari i prateće okolnosti suštinski ne ostaju iste, uvek donosi buru ali i pokreće neke nove životne procese. Ovom prilikom pozabavićemo se kvadratom tranzitnog Saturna iz sazvežđa Vodolije i Urana koji se nalazi u znaku Bika.

Pozitivna strana kvadrata Saturna i Urana

Uzevši u obzir osnovnu astrološku simboliku Saturna i Urana ovde imamo jedan od najdrastičnijih sukoba energetskih tokova. Naime, Saturn simboliše: tradiciju, klasiku, ustaljene tokove, formalnosti i pravila, ograničenja i plaćanje kazni ali i učenja lekcija i izvlačenje pouka.

Na drugoj strani sa Uranom se povezuju tehnčka i ostala moderna dostignuća, futuristički pogled na život, originalno i nekovnecionalno, pomeranje granica i razobličavanje tabuaa. Simbolično ukrštanje ovakvih energija u formi kvadrata, bez ikakve dileme najavljuje drastične proboje na naučno – tehnološkom polju, bitne promene  društvenih uređenja ali i zaokrete na skali vrednosnih sistema, kako na opštem tako i na pojedinačnom planu.

Brojni tabuu i ograničenja koja su dominirala decenijama i vekovima pretrpeće značajne transformacije. Novi, pre svega mladi ljudi neopterećeni stegama prošlosti trebalo bi da budu lideri u postavljanju temelja za buduće, mnogo humanije i jasnije sisteme vrednosti, u kojima će licemerje, aršini dvostrukih standarda i lažni moral postati sporadične pojave.

Takođe se mogu očekivati krupne promene u ljudskom ponašanju i tretiranju prirode, pre svega vazduha i svega što ima veze sa zemljom: biljke, drveće, vodni tokovi, opet u pozitivnijem smeru nego što je to bilo do sada. Podrazumeva se da za sve prethodno navedeno treba vremena jer su u pitanju procesi koji se ne mogu okončati preko noći, naravno ljudi su ti koji to moraju u delo sprovesti, a konstelacija nebeskih tela i naklonjenost kosmičke energije trebalo bi da pripomogne, kako i svi veoma skupi cehovi koji već dolaze na naplatu imali adekvatnu satisfakciju.

Negativna strana kvadrata Saturna i Urana

Po nepisanom opšte važećem kosmičkom pravilu – ništa nije samo dobro ili samo loše, sve ima drugu stranu medalje.

Pošto u ovom slučaju kvadrat Saturna i Urana predstavlja izuzetno visok naboj energija suprotnih principa, neminovno je da ona druga strana, manje lepa pokaže svoje lice. To se prvenstveno odnosi na probleme u saobraćaju i visokotehnološkoj komunikaciji.

Tačnije, tokom ovog perioda koji će trajati sve do Februara 2022. godine, povremeno će kvadrat Saturna i Urana iznositi egzaktnih devedeset stepeni, što ukazuje ne veću verovatnoću da se događaju nezgode kako u vazdušnom tako i u drumskoj saobraćaju. Problemi koji bi mogli biti češći nego inače sa automobilima, kamionima, vozovima i avionima, nažalost najavljuju i one najteže epiloge sa velikom materijalnom štetom i ljudskim žrtvama, pa je neophodan oprez na svim nivoima, kako bi posledice bile manje drastične.

Drugačiji cehovi stizaće na naplatu u sferi tehnike i visokosofisticirane tehnologije, gde će akcenat biti na problemima u radu i funkcionisanju: elektronske komunikacije, medija i društvenih mreža. Tehničkim problemima koji se mogu očekivati doprinos će naravno dati i ljudski faktor, pa onda sledi pravi galamatijas na relaciji čovek – mašina.

Materijalne štete zbog potencijalnih nezgoda i tehničkih kvarova najsofisticiranije tehnike sigurno neće biti male, ali mnogo veću specifičnu težinu trebalo bi da imaju razotkrivanje a zatim i burno urušavanje međuljudskih odnosa baziranih na poremećom sistemu vrednosti, čije prikrivene slabe karike ni najmodernija tehnologija neće moći više da održi.

Autor: Toni B